БСМ e инвестирала над 1 млн. лева в за последните 2 години

ОсветлениеВъв ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 5, 2014

От началото на 2013 г. фирма БСМ работи активно по разработката и внедряването в производство на широка гама осветителни тела изключително на базата на LED технологии. Всичко това бе улеснено от натрупания в последните 10 години производствен и технологичен опит при работа с алуминиеви и пластмасови детайли.

Фирмата вече е разработила и внедрила в производство осветителни тела в следните направления: улично осветление и паркинги; офисно осветление; фасадно, градинско осветление на магазини, молове; домашно; осветление за фонтани; илюминация на CNC машини; осветление на спортни пространства; индустриално осветление и др. Основна политика на фирмата е да предостави на своите клиенти цялостни решения и най-вече енергоспестяващи такива на базата на LED технологии.

За 2 години сме инвести-рали повече от 1 млн. лв.
за леярски форми, машини и технологии за производство на LED осветители. Посоката през последните няколко години се ориентира към реализирането на все по-ефективни осветители благодарение на супер бързото подобрение в параметрите на светодиодите от всички групи - маломощни, мощни, групови, COP и др.

Бърз растеж регистрират и технологиите за охлаждане на осветителните тела. Не на последно място, трябва да споменем намалението в цените на отделните компоненти за производството на осветителите, най-вече на LED и драйверите”, разказват от компанията.

„Българските производители успяват да следват нивата на технологични иновации, независимо от финансовите проблеми на почти всички нива. Характерен е стремежът да се следват всички изисквания на стандартите, поставени на европейско и световно ниво”, допълват те.

Технологичните особености на LED осветителите
са такива, че те позволяват много по-ефективно и насочено използване на излъчения светлинен поток, по-точно реализиране на пространствени диаграми, значително спестяване на енергия вследствие използването на електронни модули.

"Огромно предимство е дългият живот на диодите и силно намалените средства за поддръжка. Все още като недостатък може да се посочи чувствителността на LED осветителите към прегряване, мълнии и замърсяване. Цената става все по-приемлива, което обуславя бързото възвръщане на инвестираните средства.

Производителите гарантират качеството на LED осветителите чрез описание на техническите параметри, свързани по определен начин с многогодишна гаранция, понякога между 5 и 10 години.

Въпреки безспорните предимства на новите технологии, има редица сериозни проблеми при стандартизацията на LED осветителите, приложението им при обществени поръчки. Най-важно на този етап е да се осветлят процедурите по написването на техническите изисквания и обективното оценяване на кандидатите. До този момент такова липсва. Тук се търси компетентната намеса на съответните държавни органи", коментират от БСМ.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top