Булконтрола, Бултерм....в очакване на Европейския съюз

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2006

Форумът запазва облика си на водещо събитие в индустриалния бранш

От 30 май до 2 юни т.г. в Интер Експо Център в столицата се проведе най-голямото специализирано изложение за индустриални продукти и технологии в страната. Като мащаби тазгодишният форум не се различаваше съществено от предходните - в трите зали на изложбения център със свои щандове участваха 570 фирми от 30 страни. Организацията на форума също бе традиционна - пет тематично допълващи се изложения с различна история - Експо Енергетика, Булконтрола, Бултерм, Елтех и Експолайт.

Тазгодишното издание на форума затвърди наблюдаваната през последните години тенденция към зрялост в очакванията на преобладаваща част от изложителите. Наред с традиционните диаметрално противоположни мнения за бизнес ползите от подобни форуми, все повече фирми разглеждат участието си в изложението като въпрос на имидж. Организаторите от Булгарреклама, съвместно с партньорите си от Камарата на електротехниката в България, Ost-West-Partner, Planet Fair и UK Enterprise, бяха заложили на по-масова предварителна реклама на изложенията. Традиционно присъстващата реклама на форума в специализираната преса бе допълнена с радио- и телевизионна реклама. Въпреки явните усилия на организаторите, посещаемостта на изложенията не се различаваше съществено от нивата, регистрирани по време на предходните издания на форума. Причините са комплексни - конюнктурни, икономически, географски. В интерес на обективността следва да отбележи обаче, че Булконтрола, Бултерм ... 2006 г. запази облика си на доказал се сред специалистите от областта на индустрията форум.

Тематичните акценти

на изложението съвпаднаха с общоевропейските тенденции в развитието на техниката и технологиите с индустриално приложение. Съвременни технически решения за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, нискоенергоемки технологии, комплексни платформи за автоматизация на индустриални процеси, технически средства и технологии за повишаване на екологичността на производството и т.н. бяха акценти в представянето на изложителите. И напълно логично, предвид предстоящото присъединяване на страната ни към Европейския съюз (ЕС). Единодушно бе мнението на изложители и посетители, че актуалността на теми като производителност, енергийна ефективност и екологосъобразност прави задължителни инвестициите в съвременни техники и технологии. Наред със съмненията относно подготвеността на българската индустрия за предстоящото ни членство в ЕС безспорен е фактът, че на пазара в страната от години оперират играчи от европейски и световен мащаб, предлагат се най-съвременните технически решения, а професионализмът на българските специалисти не отстъпва на нивото на западните им колеги. Паралелно с изложенията Експо Енергетика, Булконтрола, Бултерм, Елтех и Експолайт се проведе

международна конференция

на тема "Енергийният кръстопът на Черноморския регион и Югоизточна Европа: инвестиции и възможности за търговия след 2007 г.". Организатори на събитието бяха Черноморски регионален енергиен център и Агенция Булгарреклама. В конференцията се включиха представители на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), НЕК, Делегацията на Европейската комисия в България, Булгаргаз, Лукойл България, Овергаз, OMV България, Балканска и черноморска петролна асоциация и др. Форумът бе открит от министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, който заяви: "Вече е време и ние като държава и нашите съседи да осъзнаят важността на геополитическото положение на България. Необходимо е да мислим и реализираме определени идеи в регионален план, т.е. трябва да формираме регионална политика". Според Милко Ковачев, електроенергетиката все още се възприема като национален въпрос за държавите от Европа. "Тенденцията е да се премине към регионални пазари, след което да се върви в посока интеграцията им в общ европейски пазар", заяви бившият министър на енергетиката, допълвайки, че е необходимо да се търси връзка на газовите ресурси от региона на Каспийско море с Европа. Сред дискутираните на конференцията теми бяха енергийната конкуренция в регионалния пазар, бъдещето на енергийната общност в Югоизточна Европа, надеждността в доставките на електроенергия и др.
Новият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top