Булконтрола, ЕКСПО Енергетика, ВОДА София - през 2008 г

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2008

Булконтрола, ЕКСПО Енергетика, ВОДА София - през 2008 г

Най-мащабният специализиран форум в индустрията у нас показа традиции

в участието и посещението

От 27 до 30 май т.г. в Интер Експо Център в столицата се проведе най-новото издание на специализираните технически изложби Булконтрола, ЕСКПО Енергетика, ВОДА София.... Тазгодишният форум, стартирал историята си преди 39 години като изложение на средства и системи за автоматизация и измервателна техника, показа амбициите на организаторите не само да разширяват тематиката на изложенията, но и мащабността на съпътстващата програма. Фактите, стоящи зад Булконтрола, ЕСКПО Енергетика, ВОДА София.... 2008 г. по данни на организаторите, са 939 изложители от 34 държави, представили продукти и услуги на изложбена площ от 9 500 кв.м. Традиционно познатите на бранша тематични направления Бултерм/Клима, Енергетика, ЕЛТЕХ, Нефт и Газ тази година бяха обединени в изложбата ЕКСПО Енергетика. В рамките на тазгодишния форум Интер Експо Център бе домакин и на две международни конференции. Първата - на тема "Съвременните енергийни технологии срещу изменението на климата", се проведе на 27 и 28 май. Втората, организирана на 28 и 29 май, бе на тема "Водният сектор в България - състояние и перспективи".

Участниците - предимно дългогодишни

Извън сухата фактология, обаче, във форума се включиха предимно специалисти и фирми с дългогодишно участие и посещение на изложбите и семинарните прояви. В качеството си на традиционен участник във форума през последните десет години, сп. Инженеринг ревю откри твърде малко нови за бранша лица и фирми. Напълно логично, основният дял от новите участници се формираше от чуждестранни компании, търсещи партньори у нас, български фирми, започнали да развиват ново направление от дейността си, както и производствени и инженерингови фирми извън София с национален бизнес. Не можем да не отбележим, че сред участниците отсъстваха водещи имена в бранша - и български, и чуждестранни. Пъстротата на картината се допълваше и от обстоятелството, че компании, отказали се от участие във форума преди години, отново показаха присъствие.

Посетителите - традиционни и целеви

Посетителите на изложбите в преобладаващата си част също бяха традиционни. За това свидетелства и фактът, че сред специалистите, посетили щанда ни, успяхме да открием едва няколко нови за списанието целеви абонати. Въпреки значително по-масовата реклама на форума от страна на организаторите, посещаемостта не изпреварваше миналогодишната. Специалистите, посетили изложенията, бяха основно от традиционно силни за икономиката ни сектори, като енергетика, химия и нефтохимия, както и от ВиК сектора. Нови направления от индустрията, в които през последните години бяха инвестирани значителни средства - като хранително-вкусова индустрия, производство на биогорива, дървопреработвателна промишленост и т.н., бяха слабо представени.

В голямата си част гостите на форума - дългогодишни читатели и приятели на екипа ни, изразяваха мнението, че работната им програма става все по-натоварена и времето за посещение на подобни, несъмнено полезни форуми е все по-трудно за намиране.

Участниците във форума категорично не показаха единност в оценката си за посещаемостта. Мненията варираха от "много сме доволни, посетителите не бяха много, но до един целеви", през "очаквахме повече, но и тази посещаемост е добра", до "ще преосмислим маркетинговата си политика по отношение на изложението".

Проекти в областта на енергетиката и ВиК

Откриването на двете конференции, провели се в дните на Булконтрола, ЕКСПО Енергетика и ВОДА София, премина при пълни зали и активен интерес от страна на участниците. В приветствието си към гостите на конференцията "Съвременни енергийни технологии срещу изменението на климата", Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров подчерта значимостта на проекта за изграждане на АЕЦ Белене за България. "Ще продължим да развиваме и конвенционалната енергетика. Търсим инвестиции за изграждане на нова мощност в района на Мини Марица Изток 2. Специално е вниманието, което обръщаме на проекта Горна Арда, както и на двата проекта, които ще реализираме съвместно с Румъния на река Дунав".

Повече информация за мащабните проекти, които предстоят в областта на ВиК сектора в страната, представени по време на конференцията " Водният сектор в България - състояние и перспективи" бихте могли да намерите в бр. 4/2008 г. на списание Инженеринг ревю, в който ни гостува инж. Пламен Никифоров, Директор на Дирекция ВиК в МРРБ.
Top