РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > БулмакметалБулмакметал, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ БулмакметалMULTUS B200 - интелигентна мултифункционална машина Постига драстично повишение на производителността посредством висока точност и интензивна технологична обработка на малки прецизни детайли. Доставя се стандартно с "Thermo-Friendly Concept" и "Anti-Crash System". Изпълнение на високоточна обработка, благодарение на високата стабилност, осигуряваща сигурни и надеждни операции. В резултат: •Драстично повишаване точността на обработка и производителността (температурните деформации са до 10 мm; •Значително намаляване работата на настройчика поради наличието на "Collision-Free Machine". Произведена в компактен размер, благодарение на вложения "PREX" шпиндел, инструментална глава с малки размери и др. В резултат: •площта за инсталация се запазва същата, както при стругов център. Ширината на MUL TUS B200C е 2600 mm; Ширината на LB3000EX е 2590 mm Шпиндел (6" - 8") с висока точност и висока устойчивост. Висока коравина на тялото на машината, с диагонално оребряване. В резултат: Постигане на високоскоростна обработка и висока производителност в сравнение с другите машини с малки размери. Струговане: 2.5 mm2 (S45C) Капацитет: 200 cm3/min Заповядайте на щанд К3 в палата 13, където MULTUS B200 ще бъде представена в действие - изработка на тазобедрена става. Представител за България БУЛМАКМЕТАЛ ООД, 1606 София, бул. Македония 28 тел.: (02) 4392068, (02) 4392069, тел./факс: (02) 9515547 e-mail: office@bulmakmetal.com

Top