РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Булмакметал, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ БулмакметалПовишаване на точността при 5-осна обработка посредством системата за автоматична 5-осна настройка на OKUMA Добре известен факт е колко по-трудно е да се постигне висока точност при 5-осна обработка в сравнение с обработката по 3 оси. Една от причините за това е добавянето на 2 въртящи оси към 3-те линейни при 5-осните машини, което увеличава шансовете за неточност. Основен източник на неточността са геометричните грешки. Основният източник на грешки са геометричните грешки при изместване или завъртане на въртящата ос. Те може да възникнат и да се задълбочат с времето, след като машината е доставена и инсталирана в завода, поради фактори като промяна в температурата, в нивото и стабилността на фундамента. Ето защо, за да се изпълнява винаги много точна обработка, е необходимо да се диагностицират геометричните грешки ("тунинг") в средата, в която се използва машината. 5-осната настройка на системата е интелигентна технология, която увеличава точността на 5-осната обработка и прави възможно автоматичното измерване на геометричната точност и самокоригирането. Какво е геометрична грешка? Геометричните грешки са свързани с позициониране на подаващите механизми. При 5-осната машина има 13 геометрични грешки, както е показано в таблица 1. В 5-осната машина големият брой геометрични грешки не само усложняват точността на обработка, но и ефектът от тях е по-голям. Например в средния ред на таблица 1, "C ос извън центъра на Х", гледайки от ос C, позиционирането на ос X е изместено и ефектът от тази грешка се променя в зависимост от това дали се извършва 3-осна или 5-осна обработка. При тестова едновременната обработка по 5 оси на пресечен конус, по спесификация NAS979, както е показано в диаграма 1а, кръглостта на конусната повърхност се влошава, както е видно от диаграма 1б. Също така установяването на обработваемия детайл върху масата на машината може да има влияние на кръглостта. Обзор на 5-осната система за настройка Наскоро разработената от OKUMA 5-осна система за настройка повишава точността на 5-осната обработка. Това я прави незаменима за автоматично диагностициране на геометричните грешки с еталонна сфера и сензорна сонда, след това получените данни се използват за настройка на точността посредством коригиране на грешките. Диаграма 2 показва процеса на настройка. Операцията по настройката е изключително проста. Еталонната сфера е инсталирана върху масата и сензорната сонда се позиционира отгоре. Натискане на бутона „старт на измерването“ и след това бутон „СТАРТ“. Всичко след това се случва автоматично. Геометричните грешки се изчисляват от измерените данни и се включват в параметрите за корекция. С това завършва процесът на настройка. След настройката корекциите се отчитат постоянно, независимо от режима на работа, както и дали Tool Center Point Control (TCPC) е включен или изключен. Резултати от 5-осната система за настройка Постига се повишаване на точността при 5-осната обработка. Възможно е също така да се увеличи точността при използване на функции като TСPC и установяване на компенсации, чрез коригиране на параметрите в средата на въртящата ос. Тези параметри съответстват на 4 геометрични грешки в първия ред на таблица 1. Въпреки това, когато има намеса на други геометрични грешки, не може да се направи точно измерване и не може да бъде достигнато съществено повишаване на точността. Всеки може да работи със самонастройващата се система бързо и просто Досега измерването в централна позиция на въртене се извършваше ръчно. Ръчната диагностика обаче отнема време и е предпоставка за грешки. За 5-осна система за самонастройване обаче се изискват само прости операции, а останалата част се извършва автоматично от машината. Тъй като за диагностицирането времето е от 5 до 10 минути (в зависимост от броя геометрични грешки), всеки може прави измервания бързо и с постоянно ниво на точност (схема 4). Измерването е възможно в повечето случаи, дори ако има детайл или присписобление на масата на машината. Таблица 1 Геометрични грешки при 5-осна машина ( С + А оси) Диаграма 1 (а) Обработка на пресечен конус (б) Конусна повърхнина Резултат от обработка на пресечен конус (С ос извън центъра на ос Х) Диаграма 2 Процес на настройка Диаграма 3 Процес на многопосочно измерване при обработка на детайл Диаграма 4 Резултатите от 5-осната система за автонастройка

Top