РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Бургаснефтепроект, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ БургаснефтепроектПредоставяне на услуги по проектиране в областта на нефтопреработката, нефтохимията, промишленото строителство: • 3D сканиране на промишлени и граждански обекти. • създаване на триизмерни модели на съществуващи обекти. • Бързо и точно изчисляване на площи и обеми. • Предпроектно проектиране, консултации и технико – икономическо обоснование. • Комплексно проектиране в 2D и 3D формат на базата на програмни продукти AutoCAD и AVEVA PDMS на енергийни средства, резервоари и резервоарни паркове, бензиностанции, транспортни схеми за нефт и нефтопродукти, жилищни, обществени и промишлени сгради, съоръжения и специално строителство. • Авторски надзор в областта на нефтопреработката. Република България, гр.Бургас 8104 Територия <<ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС>>АД тел.:+359-5511-2025 ;факс:+359-5511-2187, е-mail: info@bnproject.bg www.bnproject.bg

Top