РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, юли 2015 > РЕКЛАМИ В СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, 2015 > Бюро за развитиe техника ЕООДБюро за развитиe техника ЕООД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бюро за развитиe техника ЕООДСОФИЯ | ПЛОВДИВ | ВАРНА | ГАБРОВО 02 955 40 55 | office@brtechnika.com | www.brtechnika.com Инженерингови решения за автоматизация на дискретните процеси Пълната автоматизация на процеса на затягане гарантира повишена производителност и надеждност Електрохидравличните задвижвания Sytronix обединяват висока енергийна ефективност и висока производителност Новаторската концепция за PLC автомати- зация Open Core Engineering добавя възможността за програмиране с езици от високо ниво

Top