РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > Бюро за развитиe техникаБюро за развитиe техника, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бюро за развитиe техникаСофия, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Витиня 2Ж тел.: 02/ 955 4055, 955 4077, факс: 02/ 955 4090 Пловдив 4000, ул. Кукленско шосе 21, 0888 229 756 Габрово 5300, ул. Христо Смирненски 37, 0885 312 457 office@brtechnika.com, www.brtechnika.com • Ел. задвижвания и управления • Хидравлика • Линейна и монтажна техника • Пневматика • Хидравличнии помпи: зъбни, аксиално-бутални, радиално-бутални, пластинкови • Хидравлични цилиндри • Хидравлични разпределители • Хидравлични клапани: за дебит, за налягане, обратни клапани, двупътни клапани • Пропорционални управляващи елементи: разпределители, клапани, дросели • Сервоклапани • Преобразуватели на налягане • Хидравлични акумулатори • Компактна хидравлика • Хидравлични агрегати • Хидравлични филтри • Многобройни приложения: в металорежещи машини, хидравлични асансьори, автосервизно оборудване, повдигателни съоръжения, падащи бордове на товарни автомобили, хидравлични инструменти. • Работно налягане до 700 bar. • Дебит 0.3?32 l/min. • Резервоари с обем 0,5?60 l. • Малки габаритни размери. • Ниско ниво на шум. • Комплексна диагностика на системата и установяване на причините за неизправностите, демонтаж, монтаж, настройка и пускане в действие на ремонтираните хидравлични елементи • Проверка на състоянието на маслото в хидравличните системи – определяне на съдържанието на механични примеси в тях и анализ на състоянието им въз основа на препоръките на ISO 4406:99 • Препоръки за клас на чистота и типа на минерални масла, в зависимост от системите, в които се наливат • Пречистване на замърсено хидравлично масло • Контрол на влагосъдържание в минерални масла, препоръки • Контрол на параметри на хидравлични системи за цялостен работен цикъл - таблична, графична форма на разпечатка: - Налягане, bar; - Дебит, l/min; - Температура, °C • Консултантска дейност в областта на хидравличните системи и масления сервиз • Модерно оборудвана подвижна лаборатория Отдаване под наем на мобилна филтрационна инсталация

Top