РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 4, Юни 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 4, 2010 > Бюро за развитиe техникаБюро за развитиe техника, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бюро за развитиe техникаОхладители за хидравлични системи Бош Рексрот Загубите при предаване на хидравличната енергия от помпата до хидродвигателя се превръща в топлина, която загрява работната течност и съответните елементи. От степента на загряване на работната течност зависят свойствата на течността и обема на резервоара. За избягване на тези негативни процеси и за намаляване обема на резервоара, хидравличните работни течности се охлаждат с помощта на охладители. В разширената гама хидравлични елементи, Бош Рексрот предлагат въздушно-маслени охладители; водно-маслени охладители; системи за автономно охлаждане; комбинирани (за масло и въздух) охладители; специално изработени (по задание на клиента) охладители. Въздушно-маслени охладители. Употребяват се при дебити 5?520 l/min, осигуряват охлаждаща способност до 2,75 kW/°C. Конструктивно се изпълняват с два вида вентилатори: осови и радиални. Задвижването на вентилаторите се осъществява с трифазни или монофазни променливотокови двигатели (230/400 V, 50/60 Hz) и с постояннотокови двигатели (12?24 V DC). Максималното им работно налягане е 20 bar. Изработват се с различни, подходящи за всякакви случаи, начини на монтиране. Отличават се с компактен дизайн и голям брой различни варианти. Намират приложение в металообработващи машини, преси, шприцове, машини за металургията, компресори, мобилни машини. Към тези охладители може да бъде монтиран и филтър, както и регулируем термостат. Водно-маслени охладители. Максималният дебит, при който могат да работят е 900 l/min, а максималното работно налягане е 16 bar. Охлаждащата им способност е 8,3 kW/ °C. Работят с минерални масла, водно-маслени емулсии, воден гликол, индустриална вода. Оборудвани са с термостатичен клапан, който намалява разхода на охлаждащата вода. Намират приложение в металообработващи машини, машини за хранително-вкусовата индустрия, корабостроенето, компресори, генератори, хидравлични системи във ВЕЦ. Системи за автономно охлаждане. Употребяват се в хидравлични системи, при които не може да се монтира охладител на връщащия тръбопровод и в системи с големи хидравлични загуби и с продължителна работа. Осигуряват не само охлаждане, но и филтриране на работната течност, която се придвижва от циркулационна помпа. Изпълняват се в два варианта: с въздушни и с водни охладители. Отличават се с компактен дизайн и много ниско ниво на шум. Предлагат се и системи със собствен резервоар, които служат за охлаждане на хидравлични системи със затворена циркулация. Прилагат се предимно в хидравлични системи за индустриални машини, в металургията и металообработката, асансьори и повдигателни съоръжения. Комбинирани охладители. Използват се за охлаждане и на въздух, и на масло. Намират приложение при компресорни станции. Охлаждането е въздушно, с електрически задвижван вентилатор. Специални охладители. Изработват се с конструкция, размери и параметри, зададени от клиента. Приложението им е предимно в пътно-строителни и селскостопански машини. Към охладителите се предлагат и допълнителни аксесоари като термостати – регулируеми и нерегулируеми; термостатични клапани за вода; трипътни температурни регулатори; байпасни клапани. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Витиня 2Ж тел.: 02/ 955 4055, 955 4077, факс: 02/ 955 4090 Пловдив 4000, ул. Кукленско шосе 21, 0888 229 756 Габрово 5300, ул. Христо Смирненски 37, 0885 312 457 office@brtechnika.com, www.brtechnika.com • Ел. задвижвания и управления • Хидравлика • Линейна и монтажна техника • Пневматика

Top