РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 7, Октомври 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 7, 2010 > Бюро за развитиe техникаБюро за развитиe техника, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бюро за развитиe техникаСПЕЦИАЛИЗИРАН СЕРВИЗ НА ХИДРАВЛИЧНИ ИЗДЕЛИЯ ИЗВЪРШВАНИ ДЕЙНОСТИ: КОМПЛЕКСНА ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ на хидравлични индустриaлни и мобилни системи, анализ на причините за неизправностите и предписания за тяхното предотвратяване, демонтаж, монтаж, настройка и пускане в действие на ремонтираните хидравлични елементи. ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА МАСЛОТО в хидравличните системи – определяне на съдържанието на механични примеси и вода, оценка на състоянието му, съгласно стандартите: ISO 4406:1999, AS 1638 - 01/1964, SAE AS 4059: D; Надеждността и дълготрайноста на хидравличните системи зависят в много голяма степен от състоянието на работните течности. Анализът на аварийните откази в тези системи показва, че 80-90% от тях се дължат на замърсеността на маслото. Замърсяването на работните течности е естествен и непрекъснат процес и въпреки наличието на филтри в хидравличните системи, поради техния неправилен избор или в резултат на постепенното им замърсяване или повреждане, количеството на механичните примеси в тях постепенно се увеличава, при което те се превръщат в абразивен материал и способстват за бързото повреждане на помпите, ротационните двигатели, цилиндрите, предпазните и регулиращите устройства в хидравличните системи, бключително и дехидратация. ФИЛТРАЦИЯ НА ХИДРАВЛИЧНО МАСЛО със собствена мобилна инсталация на място при клиента с пълна гама от филтриращи елементи, удоволетворяващи и най-високите изисквания за чистота на работната течност от производителите. КОНСУЛТАЦИИ относно проектирането, поддръжката и правилната експлоатация на хидравличните системи и съоръжения, с цел постигане на тяхната оптимална дълготрайност и надежност. Специалистите от Бюро за развитие техника са убедени, че със сервизните си услуги и технически консултации, които предлагат на своите клиенти, ще помогнат за бързото и компетентно решаване на възникналите проблеми, както и за тяхното избягване.

Top