РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2011 > Бюро за развитиe техникаБюро за развитиe техника, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бюро за развитиe техникаОсобености: • PLC контролирани операции • Самонаблюдение, автоматично изключване в случай на повреда • Текстов дисплей за инструкции при експлоатация и затруднения • Регулируем дебит от 5 л /мин. до номинален дебит • Висока гъвкавост поради компактния и лесен за почистване дизайн • Изключително бързо отделяне поради високата си ефективност • Ниска поддръжка, опростена експлоатация • Липса на консумация на вода за охлаждане, благодарение на новите технологии, и напълно чист от масла и сухи отпадъци въздух • Интегрирана система за филтриране и отделяне на твърди частици до 1 µm • Специални, високоефективни филтри от фибростъкло • Филтърни елементи в ECOPore® дизайн, намаляващи експлоатационните разходи • Висока ефективност на отделяне - до 50 ppm • Вискозитет на пречистваното масло: 5-640 CST • Филтри за високо налягане – до 400 bar, типоразмери до 1000 • Връщащи филтри – типоразмери 40?1000, работно налягане 10 bar • Смукателни филтри – за максимален дебит 1000 l/min • Филтри за монтаж „в линия” – дебит до 20 000 l/min, работно налягане 16?450 bar • Двойни филтри – за дебит до 18 000 l/min, работно налягане 10?450 bar. • Въздушни филтри за резервоари • Филтърни елементи – степен на филтрация 0,5?5000 ?m • Системи за анализ и пречистване на масла – мобилни и стационарни Защо VacuClean ®? При все по-нарастващите изисквания за време и надеждност на съвременните хидравлични и смазочни системи, използваните течности стават все по-важни. Проучванията показват, че вече 80% от всички непланирани спирания на машините са били причинени от течностите в системите им. Поради това е необходимо не само редовното контролиране на течностите, но и те да бъдат поддържани в най-доброто възможно състояние чрез предвидлива поддръжка. Влошаването на характеристиките на течностите се дължи на четири основни причини: 1. Замърсявания от твърди частици. 2. Съдържание на вода. 3. Съдържание на въздух и газове. 4. Окисляване на течността. Обработката на масла с използване на VacuClean ® осигурява: • Намаляване на непланираните спирания на машината • Намаляване на кавитацята • Удължаване на живота на помпата • Удължаване на живота на смазваните части • Намаляване на окисляването и разлагането на маслата • Увеличаване на периодите на поддръжка на използваните работни течности • Намаляване на разходите за нови масла • Намаляване на разходите за изхвърляне • Намаляване на оперативните разходи в резултат на ограничаване на времето, необходимо за смяна на маслото VacuClean® Система за пречистване на хидравлични масла Хидравлични филтри По време на измерването непрекъснато се следят съдържанието на твърди частици по стандартите ISO, AS и SAE и съдържанието на вода в маслото. • Ел. задвижвания и управления • Хидравлика • Линейна и монтажна техника • Пневматика София 1517, ул. Витиня 2Ж тел.: 02/955 4055, 955 4077, факс: 02/955 4090 Пловдив 4000, ул. Кукленско шосе 21, 0888 229 756 Габрово 5300, ул. Христо Смирненски 37, 0885 312 457 office@brtechnika.com, www.brtechnika.com

Top