CAD/CAM/CAE/PLM софтуерни решения

Начало > CAD/CAM > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2012

Преглед на най-новите платформи за инженерно проектиране, предлагани у нас

В настоящия брой на сп. Инженеринг ревю представяме преглед на технологичните достижения и тенденциите в CAD/CAM/CAE/PLM софтуера, предлаган в България. Представители на водещи софтуерни разработчици ни предоставиха актуална информация за най-новите версии на платформите и технологичните им възможности. Участниците в прегледа формулираха и основните тенденции в развитието на инженерното проектиране, сред които като основни акценти се очертаха по-ефективното проектиране на тримерни модели, разширената кинематична симулация, интегрирането в програмните продукти на най-съвременните европейски стандарти, национални приложения и добри индустриални практики.

Специалистите предвиждат и все по-сериозно навлизане на виртуалните технологии в индустриални условия не само за проектиране, но и за реалистична виртуална визуализация. Друга основна тенденция е постигането на по-интерактивно представяне на проектите с цел максимално доближаване на виртуалния продукт до реалните експлоатационни условия. Забелязва се и повишен интерес към мобилните приложения и ползването на облачен модел.

BMG
ДАВИД Холдинг
ДиТра
ЕСРИ България
ИКюИ България
КАД Пойнт
Каниско
Проектсофт
Рапид Прогрес
Ритбул
Хайкад Инфотех


Вижте още от CAD/CAM


Ключови думи: CAD, CAM, CAE, PLM, софтуерни, решения, инженерно проектиране, BMG, ДАВИД Холдинг, ДиТра, ЕСРИ България, ИКюИ България, КАД Пойнт, Каниско, Проектсофт, Рапид Прогрес, Ритбул, Хайкад ИнфотехTop