РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 7, Октомври 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 7, 2010 > CARRIER BULGARIA SOFIA BRANCHCARRIER BULGARIA SOFIA BRANCH, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ CARRIER BULGARIA SOFIA BRANCHБъдещето е тук Супер Модулна Мулти Система 3 инвертора и 3 компресора Произведено в Япония Лидер в енергоспестяването Новата SMMSi предлага нововъведения в енергоспестяването с високоефективните DC двойно роторни компресори и последно поколение векторно управлявани инвертори, достигайки удивителен COP от 6.41* при 50% частичен товар. Най-гъвкавата система в индустрията С вариации на комбинациите отвъд представите, тази изключително гъвкава система мо-же да поеме внушителните 235 метра дължина и максимална денивелация от 70 метра между вътрешните тела. Ново интелигентно и адаптивно VRF управление Интелигентният VRF осигурява прецизно уп-равление на охлаждането на база „помещение по помещение”, поддържайки желаната температура дори и в най-отдалечените от външното тяло стаи. Забележка: *8НР външно тяло. Модел за Европа. Изчислено съгласно изискванията на JRA4048: 2006 КЕРИЪР ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ АД Кериър България Клон Сoфия бул. „Д-р Петър Дертлиев” №25, София 1335, България тел.: +35929483960, факс: +35929483990 bulgaria_info@carrier.gr, www.toshiba-ac.eu

Top