CCS България в нов офис

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2007

Специализираната в областта на инженерните решения за мониторинг и контрол на води, въздух и почви фирма CCS България посрещна настоящата година в нов офис, намиращ се на столичния булевард "Константин Величков". "Доволни сме от факта, че вече ще работим в собствен офис. Освен с административни, търговски и сервизни помещения, разполагаме и със складови площи", коментира по повод преместването на фирмата Анелия Огнянова, управител на CCS България. "Новият офис предлага много по-добри възможности за оптимална организация на работата ни, както на търговската дейност, така и по отношение на сервиза и поддържането на необходимите складови запаси. Това ще ни направи по-гъвкави и, в крайна сметка, по-успешни", заявава г-жа Огнянова.
Top