...

Рекламни публикации на Це Це Ес България


Це Це Ес България

CCS - България ООД1309 София, бул. “K. Величков” 149-151тел.: (+359 2) 822 01 86; факс: (+359 2) 822 01 06e-mail: ccsbg@ccsbg.com

Pъчни и преносими пробовземни системи за прах и газове за емисионен и имисионен мониторингСтационарна и преносима апаратура за измерване концентрациите на SO2, CO, NOX, CO2, O2, CH4 и др. ... още

Це Це Ес България

CCS - България ООД1309 София, бул. “K. Величков” 149-151тел.: (+359 2) 822 01 86; факс: (+359 2) 822 01 06e-mail: ccsbg@ccsbg.comPъчни и преносими пробовземни системи за прах и газове за емисионен и имисионен мониторингСтационарна и преносима апаратура за измерване концентрациите на SO2, CO, NOX, CO2, O2, CH4 и др. по ... още

Це Це Ес България
Ръчни, преносими и дистанционни лазерни броячи на частици във въздух и течности. Микробиологични пробовземачи на въздушни проби. Калибриране, проверка, профилактика и сервиз на лазерни броячи на частици. Изграждане на цялостни решения за непрекъснат мониторинг на концентрацията на частици, влажност, температура и налягане в фармацевтични производства, здравни заведения и микроелектрониката.Аерозолни генератори, разреждащи ... още
Це Це Ес България
CCS - България ООД 1309 - София бул. “K. Величков” 149-151 тел.: (+359 2) 822 01 86 факс: (+359 2) 822 01 06 e-mail: ccsbg@ccsbg.com http://www.ccsbg.com Ръчни, преносими и дистанционни лазерни броячи на частици във въздух и течности. Системи за мониторинг на чистите стаи във фармацевтични производства, здравни заведения и микроелектрониката. Калибриране на лазерни броячи на ... още
Це Це Ес България
CCS - България ООД 1309 София, бул. “K. Величков” 149-151 тел.: (+359 2) 822 01 86, факс: (+359 2) 822 01 06 e-mail: ccsbg@ccsbg.com Изградени системи за непрекъснато измерване на емисии в ТЕЦ „София”, ОЦ Люлин, Топлофикация Плевен, както и в ТЕЦ „Марица 3” – Димитровград, “Монди” Стамболийски, “Брикел” Гълъбово, “Адвенчър” -София Стационарна и ... още
Це Це Ес България
CCS - България ООД 1309 - София бул. “K. Величков” 149-151 тел.: (+359 2) 822 01 86 факс: (+359 2) 822 01 06 e-mail: ccsbg@ccsbg.com http://www.ccsbg.com Ръчни, преносими и дистанционни лазерни броячи на частици във въздух и течности. Системи за мониторинг на чистите стаи във фармацевтични производства, здравни заведения и микроелектрониката. Калибриране на лазерни броячи на ... още

Фирмени публикации на Це Це Ес България
Top