РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Це Це Ес България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Це Це Ес БългарияCCS - България ООД 1309 София, бул. “K. Величков” 149-151 тел.: (+359 2) 822 01 86, факс: (+359 2) 822 01 06 e-mail: ccsbg@ccsbg.com Изградени системи за непрекъснато измерване на емисии в ТЕЦ „София”, ОЦ Люлин, Топлофикация Плевен, както и в ТЕЦ „Марица 3” – Димитровград, “Монди” Стамболийски, “Брикел” Гълъбово, “Адвенчър” -София Стационарна и преносима апаратура за измерване концентрациите на O2, SO2, CO, OХ, CO2, CH4, скорост, дебит, налягане, температура, влага, прах, и др. за емисионен и имисионен мониторинг

Top