РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Це Це Ес България , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Це Це Ес БългарияCCS - България ООД 1309 - София бул. “K. Величков” 149-151 тел.: (+359 2) 822 01 86 факс: (+359 2) 822 01 06 e-mail: ccsbg@ccsbg.com http://www.ccsbg.com Ръчни, преносими и дистанционни лазерни броячи на частици във въздух и течности. Системи за мониторинг на чистите стаи във фармацевтични производства, здравни заведения и микроелектрониката. Калибриране на лазерни броячи на частици. Преносими уреди и стационарни системи за пробовземане за микробио- логичен анализ; TOC-анализатори за чисти води Аерозолни генератори, разреждащи системи и специализиран софтуер за квалификация на чисти помещения и филтърни тестове Апаратура за определяне на съдържание на органични вещества въглерод (TOC) в чисти и свръхчисти води

Top