РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Це Це Ес България , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Це Це Ес БългарияРъчни, преносими и дистанционни лазерни броячи на частици във въздух и течности. Микробиологични пробовземачи на въздушни проби. Калибриране, проверка, профилактика и сервиз на лазерни броячи на частици. Изграждане на цялостни решения за непрекъснат мониторинг на концентрацията на частици, влажност, температура и налягане в фармацевтични производства, здравни заведения и микроелектрониката.Аерозолни генератори, разреждащи системи и специализиран софтуер за квалификация на чисти помещения и филтърни тестове. Услуги по измерване на чистотата и валидиране на чисти помещения и зони съгласно ISO 14644 и EU GMP. Консултантски услуги при изграждане на вентилационни системи за чисти помещения. CCS - България ООД 1309 София, бул. “K. Величков” 149-151 тел.: (+359 2) 822 01 86, факс: (+359 2) 822 01 06 e-mail: ccsbg@ccsbg.com

Top