РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Це Це Ес България , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Це Це Ес БългарияCCS - България ООД
1309 София, бул. “K. Величков” 149-151
тел.: (+359 2) 822 01 86; факс: (+359 2) 822 01 06
e-mail: ccsbg@ccsbg.com

 


Pъчни и преносими пробовземни системи за прах и газове за емисионен и имисионен мониторинг
Стационарна и преносима апаратура за измерване концентрациите на SO2, CO, NOX, CO2, O2, CH4 и др. по регламентирани методи за емисионен и имисионен мониторинг


Top