CELOSТ с 5 нови приложения през 2015

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2015 • 15.01.2016

DMG MORI ще презентира CELOS® на EMO с общо 16 приложения и в PC версия

С CELOSТ, DMG MORI произведе достъпен за потребителя интерфейс с уникален "multi-touch" дисплей за всички нови високотехнологични машини. Структуриран в приложения, CELOSТ е лесен за работа, като смарт телефон. Резултатът е, че потребителите получават предимство със спестяването на 30% от времето за настройки и с 50% по-малко усилия за изчисление на технически данни и намиране на важна информация. Най-новата версия на CELOSТ ще е достъпна от м. април 2016 г. и ще бъде презентирана на търговското изложение ЕМО в Милано тази година. Ще бъде представена и версия на CELOSТ за компютър - за продължително планиране в производствения инженеринг с директна връзка с машините. 

Като управление с операционен софтуерен пакет, базиран на приложения, CELOSТ от DMG MORI позволява последователното управление, документиране и визуализацията на поръчки, работа и данни. Също така улеснява, стандартизира и автоматизира работата с машината. Версията на CELOSТ , която ще бъде презентирана в Милано, предлага 16 приложения, които включват 5 нови.

Пет нови приложения от CELOSТ
Подобно на смарт телефон, потребителите имат достъп до всички налични приложения чрез "CELOSТ APP MENU". Те са разделени в пет групи за производство, помощни програми, поддръжка, конфигурация и наблюдение на машината. Петте нови приложения на CELOSТ са конкретно насочени към бъдещото развитие в производствения инженеринг и фирмената организация и предоставят оптимизирани приложения и сервизно планиране на машините DMG MORI.

PALLET CHANGER
Лесно боравене с 2 или 3 палета.
•Приоритизация, настройка и мониторинг на автоматизираното производство без грешки
•Интуитивно задаване на работата с палета
•Сигурен трансфер на всички NC програми към управлението

SERVICE AGENT
Поддръжката на място и планираното техническо обслужване подсигуряват безпроблемното производство.
•Преглед на всички задачи по техническото обслужване на машината
•Предварително напомняне за планираните дейности за поддръжка и сервиз
•Показване на всички необходими резервни части и оборудване
•Поддръжка по време на изпълнението

TOOL HANDLING
Автоматизирани списъци за зареждане и смяна на инструментите
•Интуитивен преглед на регистрираните инструменти на управлението
•Показване на всички инструменти, необходими за работа, включително автоматично създаване на листата за зареждане
•Създаване на лист с ненужни инструменти чрез автоматично откриване на инструментите, които не са необходими за следващата задача

JOB SCHEDULER
Планиране, свързано с работата на машината, което подобрява потока на производство
•Запис, управление и планиране на индивидуалните задачи, част от производството
•Възлагане и трансфер на задачи за машината
•Преглед на статуса и реда на задачите на всички машини

MESSENGER
Незабавното откриване на неефективните времена повишава ефективността на производството
•Ясен машинен статус в реално време на всички машини в мрежата
•Детайлна информация за всяка отделна машина
•Оценка на времето на работа на машината, неефективните времена и проблемите

CELOSТ версия за РС
С новата PC версия, заедно с петте нови приложения за CELOSТ, DMG MORI разширява възможностите на своя революционен софтуер. Веднъж инсталиран на компютъра, CELOSТ веднага предоставя на потребителите всички функции. Потребителите използват новата версия на CELOSТ, за да оптимизират планирането и управлението на процеса на производство директно по време на инженеринговия етап и за наблюдение на всички машини.

Top