Check In, Феликс Иванов: Системите с машинно зрение при качествения контрол на полимерни опаковки и продукти осигуряват множество предимства

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 2, 2014

Check In предлага ефективни решения за автоматизация на сложни задачи, които намират широко приложение при качествения контрол на полимерни опаковки и продукти на линиите за производство.

Използването на системи с машинно зрение например дава редица предимства. Има два основни подхода при производство, за да се избегнат дефектите и да се постигне максимално качествен продукт: ръчният подход, който използва голямо количество човешки ресурси за качествен контрол и отделяне на дефектните продукти, има и силно влияние на субективния фактор; автоматичен подход, използващ компютърно базирани системи за наблюдение.

Той осигурява: 100% качествен контрол на продукта на производствените линии и то без да се спира линията или да се намалява производственият й капацитет; автоматично отделяне на некачествени детайли; наблюдаване на резултатите от качествения контрол; записване на резултатите в база от данни за анализ.

Друго предимство е постигането на максимално качество на продукта - качествен контрол с използване на система за контрол в реално време в сравнение с качествения контрол с човешка ръка е много по-ефективен. Системите за контрол с машинно зрение осигуряват 100% прецизен контрол на продуктите по линията и то за скорости на линиите и размери на проверяваните продукти, които са невъзможни за регистрация от човешко око.

Ключовите дефекти, които трябва да бъдат избягвани от компании, изработващи полимерни опаковки, са: замърсяване по цялата област на продукта; лошо качество на шевове; отклонение на важни конструктивни елементи от правилната им позиция и т. н.

Използването на системи с машинно зрение осигурява предимства за оператора на линията като например: автоматично зареждане на параметрите на инспектирания продукт от SQL база, от инсталирано приложение на Сървър/Клиент за контрол; предотвратява допускане на човешки грешки при инспектирането.

Системата гарантира множество предимства и за мениджър качество, сред които е модул за автоматичен e-mail репорт, който се настройва според нуждите на клиента. Това позволява автоматичен e-mail репорт за резултатите от инспекциите към всеки одобрен компютър на Мениджър по качество за получаване на резултати от инспекциите, както и за запис и анализиране на данните от деня.

Така ползвайки автоматизиран контрол, имаме две неоспорими ползи: отстраняване на дефектните продукти в реално време веднага при производството; достатъчна информация в база данни за анализ на причините за допускане на дефектите и тяхното отстраняване.

Феликс Иванов, Check In

ЕКСКЛУЗИВНО
Top