РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Чек - Ин, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6 , 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Чек - ИнCheck-In Vision – Новата възможност да проверите „невъзможните” на пръв поглед качествени параметри на вашите изделия Check-In LTD, е млада българска компания с натрупан опит в последните 4-5 години в играждането на поръчкови, според изискванията на клиента, Системи за контрол на качеството. Тези така наречени “Tailor Made Inspection Systems” са оптимални в много отношения за клиента, защото реализират само това което му е необходимо и не се заплаща излишен за конкретните клиенти ресурс, както при напълно готовите системи, пределагани на пазара от доста години. Какво получавате, когато използвате Check-In Vision системи за проверка на качеството: • Безплaтен Ваш софтуерен прототип, който извършва реални проверки на дефектни и „добри” изделия, предоставени от вас • Отворена за надграждане апаратна и програмна архитектура на системите Check-In, базирана на лицензирани библиотеки за машинно зрение на световни лидери и качествени европейски индустриални камери. • Вграден модул за дистанционна подръжка и управление (Remote Control) през internet мрежата. На практика получавате реална възможност да проверявате дефекти на изделия във всички „невъзможни” диапазони: • за размери от десетки микрони до десетки метри с необходимата точност и калибрация; • при скорости на линиите от стотици изделия в секунда, невъзможни за ръчна проверка; • при скрити в процеса на сглобката на изделието дефекти в неговите вътрешни компоненти, невъзможни да се проверят накрая на линията по стандартни методики И всичко това с реална гаранция за проверени ваши образци от изделия, без да влагате първоначални средства в изследвания на възможностите за контрол, на исканите от вас качествени параметри. Така имате цялата информация, която Ви е необходима, за да вземете най-важното решение – изграждането на съвременна система за контрол на качеството със 100% гаранция за проверените параметри и съответното им документиране Chek-In Ltd. 9704 Шумен, България; ул. Индустриална 45 Тел.: +359 884 889 939; +359 882 919 955 e-mail: office@checkin-bg.com; support@chekin-bg.com web: http://www.chekin-bg.com

Top