Челопеч Майнинг откри модернизираната си обогатителна фабрика

СъбитияСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2011

На 9 юни т. г. в минно-добивното предприятие Челопеч Майнинг се състоя официално откриване на разширението и модернизацията на обогатителната фабрика. На него присъства министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. Проектът е част от мащабна програма за увеличаване на производството, въвеждане на инфраструктурни и технологични новости в рудника и фабриката на Челопеч Майнинг. С реализацията годишната производителност ще бъде удвоена и дружеството ще добива и преработва 2 млн. тона руда, информират от компанията. Проектът е на обща стойност 150 млн. щатски долара. До момента в него са вложени 95 млн. щатски долара, 23 млн. от които в модернизацията на фабриката, която преработва рудата до медно-златен концентрат и 11 млн. в изграждането на инсталация за пастово запълнение.
„В резултат на разширението и модернизацията на обогатителната фабрика, процесите на преработка на рудата са автоматизирани. Въведени в експлоатация са нови, високотехнологични мощности - нова полуавтогенна мелница и флотационни машини с голям капацитет. В рамките на проекта е извършена и модернизация на хвостохранилището на Челопеч Майнинг съгласно най-съвременните стандарти за безопасност. Изградена е нова инсталация за пастово запълнение, която позволява обратно запълнение на иззетите пространства в рудника с част от отпадъка от флотация”, споделиха от компанията.
В процес на изграждане е 4 км наклонена галерия от повърхността до ниската част на подземния рудник. Предстои инсталиране на подземен трошачен комплекс и конвейер за транспортиране на натрошена руда до повърхността, както и модернизация на вентилационната система. Оптимизирането на процесите във фабриката и рудника гарантира значително предимство по отношение опазването на околната среда – елиминира се основен източник на прахови емисии и шум в работната и околната среда и се намалява използването на свежи води за промишлени нужди.ЕКСКЛУЗИВНО
Top