Четвърти международен конгрес за ЕЕ и ВЕИ в София

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2008

От 7 до 9 април т.г. в зала 3 на Националния дворец на културата ще се проведе четвъртият международен конгрес за Югоизточна Европа в областта на енергийната ефективност и ВЕИ, организиран от Виа Експо. Паралелно с конгреса от 7 до 10 април в зала 6 на НДК ще бъде организирана международна изложба за ЕЕ и ВЕИ, на която ще бъдат представени изпълнени проекти за енергийна ефективност на частни и общински сгради в страната. Новост в програмата на конгреса ще бъде специализираният "Ден на устойчивата енергия в партньорство с Европейската комисия", информират организаторите. В рамките на изложбата на националния щанд на Германия ще се проведе "Германски ден на енергийната ефективност" - 8 април, а на 9 април - "Германски ден на възобновяемата енергия". Основните теми, застъпени в програмата на конгреса, са политическата и икономическата рамка за ЕЕ и ВЕИ, финансирането на инвестиционни проекти и трудовата заетост в сферата на ВЕИ. Ще бъдат представени и доклади за новите енергийно ефективни технологии, сред които термопомпи, енергийно ефективно жилищно осветление, нови соларни технологии, перспективи за развитие на пазара на вятърна и геотермална енергия у нас, както и най-съвременни решения за добив на енергия от отпадъци, биогаз и биогорива.Ключови думи: Виа ЕкспоTop