РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЦПС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЦПСНадеждно електрозахранване при екстремни условия UPS решения за индустрията В качеството си на иновационен лидер в системите за непрекъсваемо електрозахранване SOCOMEC предлага надеждни технически решения в областта на електрическата защита на индустриалните процеси от прекъсвания на мрежовото електрозахранване и свързаните с това загуби на производствен материал, разрушаване на бази данни и повреди в оборудването. Монофазни и трифазни конфигурации, проектирани за тежки индустриални условия Гъвкаво интегриране в промишлената инфраструктура Абонаментен „е”-сервиз

Top