РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЦПС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЦПСВАШАТА СИЛА & НАШИЯТ ОПИТ = УСПЕХ • ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ: пълен и гъвкав набор от разединители включително такива в моноблок с предпазите- лите, стандартни и мотори- зирани АВР-и от 20 А до 5000 А • КОНТРОЛ И ЗАЩИТА: Комплексни решения за измерване, контрол и управление на електрическата защита и контрол на изолацията • СИСТЕМНИ РЕШЕНИЯ: Широка гама от кабинети, модулни механични конструкции, медни шини и аксесoари за електрическо окабеляване до 6000 А ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ за енергиен мениджмънт 1233 София, ул. Странджа 109 тел./факс: 02/ 931 03 97, 831 56 78 e-mail: dts@dts.bg, www.dts-ups.com

Top