РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 5, юли-август 2015 > РЕКЛАМИ В Брой 5, 2015 > Да ТрансДа Транс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Да ТрансДа Транс ООД предлага екологични и законосъобразни решения за обезвреждане на опасни отпадъци Да Транс ООД е специализирана компания в областта на транспортиране, временно съхранение, предварително третиране и последващо обезвреждане на широка гама от опасни и безопасни отпадъци. Фирмата развива успешно своята дейност на територията на страната вече повече от 8 години и за това време се е сдобила с множество удовлетворени клиенти от всякакви различни браншове на икономиката в страната, както частни така и държавни компании. Гаранция за предлаганите висококачествени услуги в областта на управлението на опасните отпадъци е издаденият на фирмата през 2010 г. сертификат по международно признатия стандарт за качество ISO 9001: 2008, който успешно поддържа и до днес. Висококвалифицираният и с натрупан дългогодишен опит екип на фирмата предоставя на своите клиенти и компетентни консултации относно процесите на събиране и временно съхранение на опасните отпадъци на място при техните генератори, което е гаранция за изцяло екологосъобразен и напълно законосъобразен модел за управление на опасни и производствени отпадъци, напълно в духа на общоевропейските изисквания в тази специфична област. На нашите клиенти предлагаме също и широка гама от съдове за отпадъци за еднократна или многократна употреба в зависимост от характеристиката на отпадъка и от специфичните нужди на всеки един клиент, отговарящи на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе - ADR. Целите на фирмата са предоставяне на цялостна, напълно комплексна услуга на своите клиенти, свързана с подсигуряване на цялата необходима актуална информация и всички необходими материални средства, свързани с изпълнението на конкретната специфична услуга. По този начин предпазваме нашите клиенти от възможността да изпаднат в ситуация на неволно нарушение на екологичната нормативна рамка, което би довело до негативни последствия за тях. Поради строгата специфика на различните видове опасни отпадъци, различните начини за тяхното събиране и съхранение и различните методи на тяхното обезвреждане или унищожаване, нашият професионален екип изготвя конкретни оферти и предложения след събиране на цялата налична и необходима информация за отпадъка.

Top