РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Дакси България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Дакси БългарияФИРМЕНО
РАЗУЗНАВАНЕ

База данни за фирмите в България:

• Действителни собственици и управляващи
• Фирмени документи, финансови данни
• Осигурени лица • Запори, ликвидации
• Искове за несъстоятелност
• Индиректни връзки на лица и фирми
• Пълна фирмена история • Адреси и телефони

DАКСИ
www.daxy.com


Top