Дамвент - max.e2 на Дамвент за пълна енергийна ефективност със 100% оползотворяване топлината на отработения въздух

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2013

Дамвент е на пазара вече 23 години и понастоящем е водещ производител и доставчик не само на съоръжения за вентилация и климатизация, а на цялостни решения на своите партньори. За пивоварната промишленост предлагаме разработената от нас max.e2 система, конструирана за всякакъв вид проекти, изискващи 100% вентилация, постигайки максимално пестене на енергия през цялото време на функциониране на системата. Това решение оползотворява до 100% отпадната топлина от помещението, използвайки "2-степенна рекуперация", постигнато с последователната работа на пластинчат рекуператор (оползотворяващ до 65-70%) и на термопомпа "въздух-въздух" (оползотворяваща до 30-35%).

И докато всички други термопомпи на въздушно охлаждане, включително най- новите разработки VRV/VRF системи, достигат COP = 2.5-2.75 при външна температура -15 °С, нашето решение достига едновременно СОР = 6 (само за термопомпата) и COPsystem = 10.

Освен тези нови разработки вече са на изпитание и най-новите изделия от серията max.e2-Gulf на фирмата. Съоръжението представлява "економайзер", използващо 2-степенна технология за оползотворяване на отпадния студ, оползотворявайки го до 100%, "последователно" в 2 степени: I степен - "пасивна" - сорпционен ротационен регенератор, оползотворяващ до 75-80% отпадния студ; II степен - "активна" - кондензатор на хладилна машина, оползотворяващ допълнително 20-25%. max.e2-Gulf е 100% DX (директно изпарение) съоръжение, обработващо 100% външен въздух и работещо в температурния интервал до +60 °С.

Вложихме много време и усилия в проектирането и разработката на max.e2-Gulf. Затова вярваме, че това ново решение ще ни помогне да се представим като "пионери" в областта на оползотворяването на отпаден студ и енергоспестяващите решения не само у нас и в Европа, а и в регионите с тропически климат, където външните температури и влажност са много високи.

Велчо Дамянов,
управител на ДамвентЕКСКЛУЗИВНО
Top