DamVent - производствената фирма на Дамянов Клима

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2008

Компанията официално откри новата си централа в Бургас


 На 10 октомври с изискано тържество, в присъствието на много гости, официално бе открита новата централа на фирма Дамянов Клима в Бургас. Тя е изградена върху обща открита площ от 19 000 м2, от която 4500 м2 закрити производствени и складови площи и 2200 м2 административни сгради. По време на мащабното тържество от ръководство на дружеството оповестиха и предстоящите значителни промени в структурата на компанията. "Двете основни направления в дейността на фирмата - производство и инженеринг, ще се обособят в две самостоятелни търговски дружества - DamVent и Дамянов Клима Инженеринг."
Официалният коктейл по случай откриването бе организиран в новоизградения шоурум на фирмата. "В него са обособени представителна зала и зали за обучения, презентации и семинари. Предвиждаме клиенти и проектанти да бъдат гости на организираните от нас обучения и презентации, посветени на произвеждани продукти, както и с цел запознаване с производствения процес", обяви при откриването инж. Велчо Дамянов, управител на Дамянов Клима.

Съществуват пред-поставки за износ в ЕС
По отношение реализацията на изделията, произвеждани в новия завод, управителят на Дамянов Клима - инж. Велчо Дамянов, коментира: "За момента продуктите на Дамянов Клима се реализират основно на българския пазар. Имаме изключително стабилни позиции, произвеждаме техника с високо качество. Това в комбинация с конкурентните ни цени, както и сериозния ни пазарен дял при климатичните камери и предлагането на собствен софтуер за избор на съоръженията създават сериозни предпоставки за износ в страни от Европейския съюз".
"От производство на продукти само за собствени нужди през 1995 г., днес фирмата е изцяло ориентирана към всички инженерингови, инсталаторски и търговски фирми на пазара и задоволяване на изискванията и потребностите им. Ние сме изключително горди с многобройните си клиенти и с това, че успешно защитаваме техните интереси", допълва той.

DamVent - сериозна заявка за експорт
"В началото на годината ръководството на фирмата взе дълго обмисляното и важно решение за разделяне на двете си основни дейности - производство и инженеринг. Всички продукти на фирмата ще продължат да се предлагат под познатите търговски наименования. Променя се единствено името на производствената фирма - DamVent. Името е по-кратко, по-звучно и европейски звучащо, показвайки сериозните ни намерения в експортa. Инженеринговите услуги и дейности ще се извършват от фирма Дамянов Клима Инженеринг, като тук за нас бе важно да запазим фамилното си име", коментира управителят на фирмата.
В отговор на въпроса какви са мотивите на мениджърския екип, довели до вземането на това решение, той заявява: "В основата на решението стои желанието ни за ясно диференциране на клиентите от едната и другата дейност, без да бъдат засягани интересите на който и да е от тях. С оптимизиране структурите и на двете дейности целим както подобряване ефективността им поотделно, така и по-добро и по-пълно удовлетворяване на изискванията на клиентите ни".

Производител на високо-технологични изделия
"През всичките години на своето развитие, от създаването на първия ни продукт, имаме за цел да сме иновационен лидер на българския пазар и в частност при системите за обработка на въздух. Тази цел се превърна в наша отличителна черта в сравнение с конкурентите ни. Иновации е думата, която ни помага да растем, да се усъвършенстваме и развиваме непрекъснато", заяви г-н Дамянов, допълвайки: "Фирмата ще продължи да разработва продукти в областта на въздухообработката, като политиката ни в това отношение винаги е била създаване и пускането на пазара на поне един нов продукт на година. Целта ни в бъдеще е всеки нов продукт да бъде окомплектован със система за управление и контрол, която е инсталирана в заводски условия и самият продукт е тестван преди експедицията си. По този начин клиентите ни ще получат едно напълно завършено изделие".
По отношение стратегията за развитие на фирмата от дружеството заявиха: "DamVent планира да започне проект по сертифициране на климатичните камери VEDA-S с EUROVENT. Продължителността на този проект ще е в рамките на 1,5 - 2 г., след което се надяваме да се присъединим към световните лидери в бранша, притежаващи този сертификат, гарантирайки 100% техническите параметри на продуктите ни.
В дългосрочен план фирмата си е поставила за цел относителният дял на продукцията за експорт да изпревари дела, реализиран на българския пазар, а също така и допълнително разширяване на производствените ни мощности".
Top