РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Дамвент, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Дамвентmax.e2 - "е-кономайзери", оползотворяващи до 100% отпадната топлина, чрез "2 - степенна термодинамична рекуперация" История През 2005 год. Дамвент създаде първия прототип от серията Max.E. По това време Дамвент е една от малкото фирми /от единиците/ в Европа, разработила подобни комплексни решения за вентилация и климатизация. От тогава до ден днешен фирмата е произвела и пуснала в експлоатация над 150 "е-кономайзери" само на територията на България. През 2010 год. след едногодишна усилена работа Дамвент разработи и специализиран софтуер за избор и технически изчисления на "е-кономайзери" /Маx.E, Max.E-Mini, Мax.E-Pool/. Този мощен инструмент нарежда Дамвент сред единиците фирми в Европа разработили подобен софтуерен продукт. На фона на икономическата криза и стагнация в България, Дамвент успя да наложи на пазара това комплексно решение, което показва важността на енергоспестяването. И днес можем да заявим, че това не е ново, а вече утвърдено решение на пазара. Семинари Комплексността на Max.E обуславя специализирани обучения на проектанти и специалисти от бранша, като в тази връзка Дамвент обособи специализирана зала за обучение в централата на фирмата в гр. Бургас. В края на м.март 2011 год. беше проведена серия от три семинара за водещи проектанти и фирми от цялата страна, а през м.май и юли съответно в Дания и Молдова. Експорт През 2010 год. фирмата основа два свои представителни офиса в Дания и Румъния. Изборът на Дания като първа страна - дестинация в експортната политика на Дамвент не е случаен. Там се намират голяма част от Toп-производителите в нашия бранш, както и едни от най-високите критерии при проектиране на климатични и вентилационни системи по отношение на енергоспестяване, ефективност на оползотворяване на отпадната топлина и опазване на околната среда. Като първите доставени и пуснати в експлоатация "е-кономайзери" и в двете страни са вече факт. През периода 2011-2012 год. Дамвент планира стартиране на своята дейност на още два европейски пазара. След петгодишен опит на разработване и усъвършенстване Дамвент пуска на пазара през 2011 год. своята втора генерация "е-кономайзери" оползотворяващи до 100% отпадната топлина. Направените подобрения и усъвършенствания на max.e2 са в няколко основни направления: • Конструкция и дизайн; • Техническо представяне на решението, редуциране на консумацията на ел.енергия и повишаване на COPsystem до стойности, достигащи 10; • Нови функционални режими; • Безстъпково регулиране /10-100%/ на отоплителната /охладителна мощност; • Подобряване екологичния ефект от експлоатация на съоръжението чрез редуциране /30-50%/ количеството на хладилния агрегат 8009 Бургас, бул. Тодор Грудов тел.: 056/878 400, факс: 056/878 444 e-mail: office@damvent.com, www.damvent.com

Top