РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Данфосс, Системи за отопление , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Данфосс, Системи за отоплениеИнтелигентна защита против лед и сняг Рисковано е… Да не обезопасите Вашата сграда. Огромните ви- сулки и поледицата са опасни за пешеходците и автомобилите. Ледът и снегът разрушават улуците и фасадата на сградата и предизвикват верижна реак- ция от поражения. Системите DEVI са ефективно решение с много пре- цизен термостатен контрол. С DEVI Вие инвестирате в система, която осигурява безопасно ходене и шо- фиране през зимата и предпазва сградите от щети, причинени от леда и снега. www.devi.bg Тел.: 02 962 69 29

Други рекламни публикации на Данфосс, Системи за отопление

Top