РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Данфосс, Системи за отопление, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Данфосс, Системи за отоплениеИнтелигентна
защита против
лед и сняг

Рисковано е…
Да не обезопасите Вашата сграда. Огромните ви-
сулки и поледицата са опасни за пешеходците и
автомобилите. Ледът и снегът разрушават улуците и
фасадата на сградата и предизвикват верижна реак-
ция от поражения.
Системите DEVI са ефективно решение с много пре-
цизен термостатен контрол. С DEVI Вие инвестирате
в система, която осигурява безопасно ходене и шо-
фиране през зимата и предпазва сградите от щети,
причинени от леда и снега.

www.devi.bg
Тел.: 02 962 69 29


Други рекламни публикации на Данфосс, Системи за отопление

Top