РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 7, октомври 2013 > РЕКЛАМИ В Брой 7, 2013 > ДанфоссДанфосс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДанфоссОптимизирайте работата на системите за битова гореща вода В инсталациите за битова гореща вода се използва повече от необходимото количество вода и енергия. В същото време комфортът на потребителите не е гарантиран. Причината е най-вече в лошия статичен хидравличен баланс на системата. За да се поддържа температурата на необходимото ниво, системата работи с голям свръх дебит. Термостатичните вентили на Danfoss MTCV осигуряват автоматичен термичен баланс на инсталации за БГВ с рециркулация като ограничават дебита и поддържат температурата на водата оптимална. По този начин се намалява дебитът на горещата вода и се пести енергия. Многофункционалният термостатичен циркулационен вентил (MTCV) е разработен да работи във всякакви системи за БГВ, а също и да ги предпазва от развитието на легионела. Основни ползи * Спестява енергия * Спестява вода * Подобрява комфорта * Предотвратява развитието на легионела MTCV отговаря на индивидуалните Ви нужди Базовата версия (А) е с термостатична функция за балансиране с диапазон на настройка от 35 до 60?C. При системи , които се нуждаят от периодична термична дезинфекция, базовата версия може лесно да бъде надградена със следните модули: Автоматичен (с пряко действие) модул за термична дезинфекция - версия B. Този модул има термоелемент, който отваря вентила до настроения дезинфекционен дебит, когато температурата в щранга се вдигне над 65?C. В допълнение притежава защитна функция, която затваря вентила при покачване на температурата на водата над 75?C. Електронно управляван автоматичен модул за дезинфекция - версия C. Този модул надгражда вентилите с термозадвижки и температурни сензори, които се свързват с електронен контролер CCR2. Контролерът CCR2 наблюдава постоянно системата за БГВ и осъществява пълен контрол на процеса за дезинфекция във всеки щранг. Температурата и продължителността на процеса за дезинфекция се програмират според изискванията Ви: - температура на дезинфекция: от 54 до 78 ?C - време на дезинфекция: от 2 до 450 минути За дезинфекция на системата не са достатъчни само модулите. Водата в системата трябва да бъде загрята до „температура на дезинфекция" и тази температура да се поддържа за определено време. Модулите са подготвени за надграждане при работеща система без да се налага спиране на водата. Данфос ЕООД Системи за отопление Тел.: 02 942 49 17 e-mail: ivaylo.ahtchiev@danfoss.com www.bg.danfoss.com

Top