РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Дасис Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Дасис ИнженерингDASYS ENGINEERING

Технически решения и компоненти

• Електромотори (трифазни, със спирачки, взривозащитени, с повишени класове на защита и др.)
• Редуктори (червяни, съосни, паралелни, конусни и др.)
• Вариатори
• Честотни управления (безжично дистанционно упрaвление)
• Трансмисии - вериги, верижни колела, зъборемъчни колела, шайби, зъбни колела, рейки, съединители, лагерни тела, други машинни елементи (стандартизирани и специални)
• Система от конвейрни елементи, транспортни елементи - тракове, вериги, модулни ленти, транспортни ролки.

Цялостни или частични технически решения.


Дасис Инженеринг ООД, Пловдив 4004, бул. Кукленско шосе 9П
тел./факс: 032 399 355, моб: 0885 282 889dasys@dasysbg.com, dasys_ltd@abv.bg, www.dasysbg.com


Top