РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Давид Холдинг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Давид ХолдингTake advantage of
the TRUE VALUE of Your data!

Бързо ВНЕДРЯВАНЕ
• Конфигурирана операционна среда за изграждане на инфраструктурна свързаност върху TCP/IP Stack
• Конфигурирана среда за интеграция с индустриални PLC (SIEMENS, SCHNEIDER, etc.)
• Двупосочна комуникация с PLC по утвърдени идустриални протоколи (SIEMENS S7, OPC/UA, Modbus, MQTT)
• Сигурност и криптиране на данните

Онлайн достъп до РАБОТНО ПРОСТРАНСТВО
• 24/7 достъпност през стандартен WEB браузър
• Потребителска аутентикация
• Персонално работно пространство
• Удобен потребителски интерфейс
• Смислово групирани и ясни индикатори на работните параметри
• Справки за производителността
• Съвместимост с всички мобилни устройства

ОПОВЕСТЯВАНЕ при възникване на събития

Колекция и предоставяне на ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

Cloud платформи
"On-premise" решения

Логическа ПРЕДВИДИМОСТ на събития

www.datafruit.eu
INDUSTRY 4.0 ready

Области на приложение
ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЯ, ЛОГИСТИКА и ТРАНСПОРТ


ДАВИД Холдинг АД
тел.: +359 2 490 1600
факс: +359 2 9819464
email: sofia@david.bg
web. www.david.bg

 


Top