Декамекс сертифицирана по ISO 9001:2000

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2005

В края на май т.г. фирма Декамекс завърши успешно процеса по внедряване на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Марин Рамълчанов, управител на Декамекс. Връченият на 1 юни на г-н Рамълчанов сертификат от представител на сертифициращата организация AEROCERT - Германия, се отнася за всички дейности, извършвани от Декамекс в процеса на проектиране, производство, монтаж и сервиз на бойлери, котли и други съдове под налягане, а така също и на резервоари, соларни и газови съоръжения. "Необходимостта от сертифициране произтича главно от предстоящото членство на България в Европейския съюз, което ще доведе не само до отваряне на вратите на България за европейските производители, но и на европейските пазари за българските производители. Надяваме се, че сертификатът ще ни осигури по-добър прием и по-голямо доверие от страна на западните ни партньори и ще представлява гаранция за всички наши клиенти, че фирмата се развива успешно", коментира Марин Рамълчанов. "Въвеждането на системата за управление на качеството е и необходимо условие за разширяване на продуктовата гама на фирмата в посока развой на нови модели промишлени бойлери, котли и газови съоръжения и инсталации", допълва той.
Top