РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Делчев и Син , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Делчев и СинДелчев и Син ЕООД

Специалистът в измерванията на: Kоличества течности, газове, пара и топлина.

Магнитно-индуктивни разходомери и топломери
DN 6 до 1400
Версии: санитарен /хранителен/ и взривозащитен вариант.

Ултразвукови разходомери
За шахти, непълни тръби и открити канали - до 150 м

Ултразвукови разходомери и топломери
За напорни тръбопроводи /преносими и стационарни/, за скорости до 32 m/s, измерване на течности, без нарушаване целостта на тръбата

Механични разходомери
- нутиращ диск
- овални зъбни колела
- турбинни
- ротамери

Масови разходомери за течности и газове
за хранително-вкусовата, химическата и петролно-химическата индустрия

Регулиращи вентили за пара, газове, течности и криогенни течности

• Дозиращи системи.

• Измерване на индустриални течности (вода, хра
   нителни продукти - мляко, вино и др., химикали,
   горива) - обхвати на измерване от 0,2 l/h нагоре.• Настройка, калибриране и проверка (и под метрологичен контрол) на разходомери за напорни тръбопроводи и открити канали на стендове при реални условия. Еталоните периодично се контролират в метрологичната служба в страна от Европейския съюз.
МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЕНИ РАЗХОДОМЕРИ ЗА ТЪРГОВСКИ РАЗПЛАЩАНИЯ
Извършват се контролни измервания с преносим разходомер на тръбопроводи от DN50 и нагоре.

Решаването на Вашите проблеми, може да бъде нашата утрешна задача!

Пловдив 4004, бул. Н. Вапцаров 98 | Т.: 032/ 670225, 032/ 695751 | 0888 806 988, 0885 190 732 | Ф.: 032/ 670225 | delchev.and.son@gmail.com, delchev_and_son@dir.bgTop