РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Делфи Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Делфи ИнженерингIn the world of champions!

DELPHI

4500 Панагюрище
ул. Захари Стоянов 70, 0897 226 118
delphi.engineering.bg@gmail.com

JBO
What can we do for you?
PCD, CVD and CBN Tools

JBO LASER cut cutting egde
JBO лазерно отрязан режещ ръб

EDM cutting edge
Ерозийно отрязан режещ ръб

WEXO
The competence for high-alloy materials.

Various corner radii
Различен радиус на ъгъла R0,2 - R4,0

Size range
Обхват на размера O 2,5 - 20,0

Coating with high
temperature resistance
Покритие с висока
температурна устойчивост TiAlN -
TiSiN

Different helix angles
Променлив ъгъл
на винтовата линия UG

Size range
Обхват на размера M 1 – M 45

Forming up to
Формоване до ~ 35 HRC

Аlso suitable for
Вътрешно
охлаждане MMS · MQL

FAHRION
And all runs smoothly.

FAHRION CENTRO|P: 3 µm радиално отклонение на инструмента в сборката.
“там, където прецизността на обработвания детайл и животът на инструмента имат значение”


An innovation for a more secure process
Иновация за по-сигурен процес

 

FRIENDLY | RELIABLE | INNOVATIVE | INTELLIGENT | PRESTIGIOUS


Top