РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 9, декември 2017 > РЕКЛАМИ В брой 9, 2017 > Делфи ИнженерингДелфи Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Делфи ИнженерингDELPHI
In the world of champions!

4500 Панагюрище
ул. Захари Стоянов 70
mobile: +359 897 226 118
delphi.engineering.bg@gmail.com

JBO
What can we do for you?

Large stocks coveringmore than 10,000 different thread
dimensions and tolerances for quick delivery
Голяма складова наличност, обхващаща над 10 000
различни размери и допуски на резбите за бърза доставка.

We are the market leaders with our exceptional
stock holding and variety of thread sizes
Ние сме лидер на пазара с нашето изключително
складово стопанство и разнообразие от размери на резбите

Complete range of gauges covering all kinds
of threads from 0.5 – 300 mm diameter.
Пълна гама от калибри, обхващащи всички
видове на резбите с диаметър от 0.5 до 300 mm.

Inspection certificate on request.
Сертификат за инспекция при поискване.

WEXO
The competence for high-alloy materials.

Високоскоростни метчици
от PS 55 и PS 105 материал

"там, където качеството и
красотата на резбата
имат значение"

FAHRION
And all runs smoothly.

The FAHRION Quality Guarantee
FAHRION Гарантирано качество

FAHRION CENTROIP: 3 µm радиално отклонение на инструмента в сборката.
"там където прецизността на обработвания детайл и животът на на инструмента имат значение"

FRIENDLY | RELIABLE | INNOVATIVE | INTELLIGENT | PRESTIGIOUS

We continue to write the success story - Ние продължаваме да пишем историята на успеха


Top