РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Делфи Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Делфи ИнженерингDELPHI
In the world of champions!

1700 София
кв. Витоша, бл. 5Б, ап.33
телефон: +359 897 226 118
e-mail: delphi.engineering.bg@gmail.com

What can we do for you?

We always work to make something good even better.
Welcome to the world of high-precision processing with customer benefits.

Ние винаги работим, за да направим нещо добро още по-добро.
Добре дошли в света на високопрецизната обработка с предимства за потребителя.

Калибри
Резбонарезни инструменти

FRIENDLY | RELIABLE | INNOVATIVE | INTELLIGENT | PRESTIGIOUS
We continue to write the success story - Ние продължаваме да пишем историята на успеха


Top