РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Делфи Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Делфи ИнженерингIn the world of champions!

DELPHI

Квартал Витоша, бл. 5 Б, ап. 33
1700 СОФИЯ
БЪЛГАРИЯ
Телефонен номер: +359 897 226 118
е-поща: delphi.engineering.bg@gmail.com

The competence for high-alloy materials.

Геометрия за обработка на стомани
с общо предназначение и чугуни

Геометрия за обработка на неръждаеми
стомани и титаниеви сплави

Геометрия, която позволява скорости
до 1 000 mm/min при обработка на
стомани и чугуни

Малки размери с геометрия
за прецизна обработка

Геометрия за обработка на неръжда-
еми стомани, ниско въглеродни
стомани и алуминиеви сплави

Геометрия за обработка на чугуни,
екзотични материали и закалени стомани

Геометрия за обработка на
закалени материали до 55 HRC

Геометрия за обработка на
закалени материали и Инконели

Геометрия за обработка на
закалени материали до 70 HRC


Геометрия за дълбоко пробиване
в стомани и чугуни

Геометрия за дълбоко пробиване
в алуминиеви сплави

Геометрия за дълбоко пробиване
в стомани, чугуни и алуминии

We always work to make something good even better.
Welcome to the world of high-precision processing with customer benefits.

Ние винаги работим, за да направим нещо добро още по-добро.
Добре дошли в света на високопрецизната обработка с предимства за потребителя.

FRIENDLY | RELIABLE | INNOVATIVE | INTELLIGENT | PRESTIGIOUS
We continue to write the success story - Ние продължаваме да пишем историята на успеха


Top