РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Делфи Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Делфи Инженеринг“Качеството е постоянно само
ако се подобрява непрекъснато”
Георг-Вилхелм Екслер

De Delphi®
Квартал Витоша, бл. 5 Б, ап. 33
1700 СОФИЯ
БЪЛГАРИЯ
Телефонен номер: +359 897 226 118
е-поща: delphi.engineering.bg@gmail.com

The competence for high-alloy materials.

A-TAP Група PM
Високоскоростно нарязване
на резби в общи стомани,
алуминий и неръждаеми
стомани.

S-TAP Група PM
Нарязване на резби,
стомани и неръждаеми
стомани.

A-XPF Група PMN
Високоскоростно формоване
на резби в общи стомани,
алуминий и неръждаеми
стомани.

S-XPF Група PMN
Формоване на резби в общи
стомани, алуминий и
неръждаеми стомани.

CC-NEO-SFT M
Променлива спирала
за по-добра евакуация
на стружките.

CC Група M
Разработен за твърдо
нарязване на резби
на машини с ЦПУ.

GG-MT K
Геометрия за чугун.

VP-DC K
Геометрия за чугун и
алуминиеви отливки.

A-CHT K
Геометрия за чугун с отвор
за централно или радиално
охлаждане.

AL Група N
Геометрия за алуминий
и алуминиеви отливки.

CC Група N
Разработен за твърдо
нарязване на резби
на машини с ЦПУ.

V-TI Група S
Разработен за
резбонарязване
в титаниеви сплави.

WHR-NI Група S
За сплави на основата
на никел включително
Inconel 718.

H-TAP H
За втвърдени стомани
до 45 HRC.

VP-H H
За втвърдени стомани
до 45 HRC с много слоено
V покрите.

V-XPM-HT H
За втвърдени стомани
до 52 HRC.

WH55-OT H
За втвърдени стомани
до 55 HRC.

VX-OT H
За втвърдени стомани
до 62 HRC.


We always work to make something good even better.
Welcome to the world of high-precision processing with customer benefits.

Ние винаги работим, за да направим нещо добро още по-добро.
Добре дошли в света на високопрецизната обработка с предимства за потребителя.

FRIENDLY | RELIABLE | INNOVATIVE | INTELLIGENT | PRESTIGIOUS

We continue to write the success story - Ние продължаваме да пишем историята на успеха

 


Top