РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Делфи Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Делфи ИнженерингDELPHI
Квартал Витоша, бл. 5 Б, ап. 33
1700 СОФИЯ
БЪЛГАРИЯ
Телефонен номер: +359 897 226 118
е-поща: delphi.engineering.bg@gmail.com

“Качеството е постоянно само
ако се подобрява непрекъснато”
Георг-Вилхелм Екслер


What can we do for you?

We always work to make something good even better.
Welcome to the world of high-precision processing with customer benefits.

Ние винаги работим, за да направим нещо добро още по-добро.
Добре дошли в света на високопрецизната обработка с предимства за потребителя.

Калибри
Координатни измервателни калибри

FRIENDLY | RELIABLE | INNOVATIVE | INTELLIGENT | PRESTIGIOUS

We continue to write the success story - Ние продължаваме да пишем историята на успеха


Top