РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Делфи Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Делфи ИнженерингDELPHI

 

Квартал Витоша, бл. 5 Б, ап. 33
1700 София
БЪЛГАРИЯ
Телефонен номер: +359 897 226 118
е-поща: delphi.engineering.bg@gmail.com

 

“Качеството е постоянно само
ако се подобрява непрекъснато”
Георг-Вилхелм Екслер

 

And all runs smoothly.
What can we do for you?
The competence for high-alloy materials.

We always work to make something good even better.
Welcome to the world of high-precision processing with customer benefits.

Ние винаги работим, за да направим нещо добро още по-добро.
Добре дошли в света на високопрецизната обработка с предимства за потребителя.

 


FRIENDLY | RELIABLE | INNOVATIVE | INTELLIGENT | PRESTIGIOUS
We continue to write the success story - Ние продължаваме да пишем историята на успеха


Top