РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > Делфин Проект ЕкотехникаДелфин Проект Екотехника, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Делфин Проект ЕкотехникаНОВИ ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА Обхват на услугите: Предлагане на консултантски и проектантски услуги, както и участие във всички фази на проучване и строителство, включително съпътстващата инженерна дейност във водния сектор: водоснабдителни системи и съоръжения; канализационни системи и съоръжения; пречиствателни станции за питейни води; пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води; мениджмънт на твърди отпадъци. За контакти: ДЕЛФИН Проект Екотехника ООД 1202 София, ул. Тимок 4, ет. 6 Тел.: 02/931 98 55, Факс: 02/931 97 81 E-mail: delphineco@aster.net Know how под един покрив

Други рекламни публикации на Делфин Проект Екотехника

Top