РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > ДЕЛИКСИ ЕЛЕКТРИКДЕЛИКСИ ЕЛЕКТРИК, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДЕЛИКСИ ЕЛЕКТРИКДеликси Електрик СЕЕ ЕООД, 1766 София, Бизнес Парк София, сграда 11А, етаж 3, тел./факс: 02/ 974 27 68, e-mail: doychin.zaharinov@delixi-electric-see.com ? АСМ ООД, 1000 София, ул. “Стефан Караджа” №7, вх.Б, ет.1, ап.14, тел.: 02/ 987 49 60, 987 49 70, факс: 02/ 987 49 80, e-mail: office@acm-bg.com ? ЕНЕРГО-ТЕЛ ООД, 1172 София, ул. “Тинтява” 122, тел.: 02/ 962 05 39, факс: 02/ 868 72 83, e-mail: energotel@abv.bg 1/. Миниатюрни автоматични прекъсвачи Icn 3kA/4.5kA/6kA, In 1-63A 2/. Миниатюрни автоматични прекъсвачи Icn 10kA, In 63-125A 3/. Разединители In 20-100A 4/. Комбинирани дефектнотокови защити с вградена защита от утечка Icn 6kA, чувствителност 30mA, 50mA, 100mA, 300mA, In 6-63A 5/. Комбинирани дефектнотокови защити с вградена защита от утечка 4.5kA, чувствителност 30mA, In 6-40A 6/. Дефектнотокови защити 2P, In 25-100A, чувствителност 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA 7/. Дефектнотокови защити 4P, In 25-100A, чувствителност 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA 8/. Разрядници за защита от пренапрежение Imax 10-120kA, In 5-60kA 9/. Автоматични прекъсвачи в лят корпус In 10-1250A 10/. Въздушни прекъсвачи In 200-6300A 11/. AC контактори In 9-1000A 12/. Термични защити In 0.15-185A 13/. Амперметри, Волтметри, Честотомери 14/. LAY8 Серия бутони


Top