РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Делина Консулт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Делина КонсултКонсултантски услуги по подготовка и управление на проекти, финансирани от Европейските фондове:
Управленско и организационно консултиране, разработване на бизнес планове и стратегии, фирмени обучения Пълен набор от услуги, свързани с управлението
на проекти и консултации по всички фази на проектния цикъл Екип с дългогодишен опит и квалификация в сферата на управление на международни проекти

Един от основните акценти в работата ни е свързан с предстоящите процедури за кандидатстване по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.: „Подкрепа за иновации в предприятията“ Насърчаване на иновационните дейности в предприятията от областите: машиностроене, електроника и електротехника, автомобилостроене, медицинска техника, оптични продукти, лекарства; ИКТ и научно-изследователска дейност.

Размер на безвъзмездната помощ: от 100 000 лв. до 1 500 000 лв. „Енергийна ефективност в МСП“ Подкрепа за производствените предприятия за внедряване на енергоефективни мерки: топлоизолация на промишлени и административни сгради, смяна на дограма, енергоспестяващо осветление, системи за отопление/охлаждане от ВЕИ, енергоефективно производствено оборудване, др. Размер на безвъзмездната помощ: от 50 000 лв. до 1 500 000 лв.

В наше лице ще откриете доверен партньор с доказан в годините опит, предлагащ компетентни консултации, лично отношение и гаранции за устойчиво сътрудничество.

София 1612, ул. "Найден Геров" №6, офис 6, Тел.: +359 2 851 1040, GSM: +359876 68 78 23, projects@delina-consult.com, www.delina-consult.com


Други рекламни публикации на Делина Консулт

Top