Видео за Deloitte прилага Smart factory и Industry 4.0 концепциите в ултрамодерния си нов обучителен център в Уичита - да надникнем отблизо...

Начало > Видеоклипове > ВИДЕО

ПОДОБНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ
Top