Делта Инструмент: Повишена ефективност и по-малко бракуван продукт с разходомер FLOWave от Bürkert

Фирмени публикацииСпециален брой: Хранително-вкусова промишленост в България • 04.08.2020

 

При производството на храни и напитки трябва да се спазват стриктни нормативи за качество и хигиена, което налага регулярното почистване на заводските инсталации при всяка смяна на партида или продукт. В същото време обаче, производствените процеси трябва да се изпълняват и с възможно най-висока ефективност. Разходомерът FLOWave от Bürkert Fluid Control Systems предлага разширени функции, включително изключително бързо и прецизно засичане на смените на различни течности. Това позволява ясното разделяне на производствените етапи и редуциране на количествата бракуван продукт, без да се оказва негативно въздействие върху хигиената.

Възможността за точно засичане на смените на различни видове течности, която предоставя разходомерът FLOWave, е от голямо значение, особено при промиване, когато диференцирането между продукт и промивни води осигурява ефективно управление на процесите и високо ниво на качество. Устройството непрекъснато измерва температурно независимия коефициент на плътност. Измерената стойност позволява бързо и надеждно разграничаване на ценни продукти, като мляко например, от почистващата течност. Благодарение на това загубата на продукт може да бъде сведена до минимум, както и да бъдат спестени разходи в сравнение с конвенционалните времево-контролирани процеси. В допълнение се редуцират и изискванията за пречистване на отпадъчните води, тъй като в замърсения поток постъпват по-малки количества продукт.

Надеждна смяна на течности за производството на бира и предварително миксирани алкохолни напитки

Работният принцип на разходомера се основава на метода за измерване чрез повърхностни акустични вълни (SAW). Тази патентована технология може да се приложи и за измерване на прехода между бира или предварително миксирани алкохолни напитки и вода. За целта FLOWave използва скоростта на разпространение на повърхностните акустични вълни в течността, която се повишава при добавянето на алкохол и захар. Това води и до увеличаване на коефициента на плътност на течността спрямо водата. Действителната плътност на течността обаче почти не се изменя в зависимост от съдържанието на алкохол и захар, тъй като захарта повишава плътността, а алкохолът я намалява. Поради това засичането на прехода между бира или предварително миксирани алкохолни напитки и вода често е много трудно за изпълнение с конвенционални плътномери.

Измерване на необходимите параметри на флуида с едно-единствено устройство

Коефициентът на плътност е индикатор не само за смяната между продукт и вода, но с негова помощ могат да се разграничат и течности с различни съдържания на захар или масленост. SAW технологията дава възможност за получаване на допълнителни данни от флуида. Освен температурата, разходомерът автоматично засича потенциалното наличие на мехурчета газ и предоставя резултатите в проценти. По този начин могат бързо и ефективно да се елиминират технологични грешки.

SAW технологията – хигиенна и с ниски изисквания за поддръжка

SAW технологията не налага необходимост от използване на сензорни елементи в измервателната тръба. Това означава, че няма загуба на налягане, проблеми с уплътненията или мъртви пространства, които биха възпрепятствали почистването. Благодарение на това сензорите отговарят на най-строгите хигиенни стандарти и позволяват квалифицирането и валидирането на производствените и почистващите процеси. Платформата EDIP, предназначена за устройства на Bьrkert, гарантира лесно предаване на данните от FLOWave по различни промишлени мрежи и стандартни протоколи. Олекотените, но издръжливи измервателни уреди, които не изискват обслужване, могат да бъдат монтирани във всякаква позиция.

Седемте предимства на FLOWave

Максимална прецизност. FLOWave измерва обемния дебит независимо от проводимостта на флуида с точност от 0,4% от измерената стойност, а точността за температурата е ≥1°C.

Съответствие с най-строгите хигиенни изисквания. FLOWave няма сензори в измервателната тръба, които да влизат в контакт с флуида. Дебитът се измерва при напълно хигиенни условия. Това се потвърждава от редица сертификати (ASME BPE, 3A и EHEDG).

Готовност за Индустрия 4.0. FLOWave устройствата използват платформата EDIP на Bürkert, която значително опростява работата с измервателните уреди и спомага за бързото им интегриране в изградена индустриална мрежа. EDIP е само един от начините, които Bürkert предлага за справяне с предизвикателствата, свързани с Индустрия 4.0.

Лесен монтаж и експлоатация. Компактният и олекотен разходомер се побира във всяка система и е лесен за инсталация. При светъл отвор DN 50 mm, FLOWave тежи 3,4 kg (за сравнение, кориолисов разходомер тежи 70 kg).

По-малко загуби, повече производителност. Благодарение на функцията "Коефициент на плътност" FLOWave засича смените на различните течности много бързо и опростява разделянето на производствените етапи.

Непрекъснати процеси и постоянно качество. С функцията "Коефициент на предаване на акустичните вълни" се засича наличието на мехурчета, частици или твърди компоненти в течността. Това дава възможност за намеса на оператора веднага щом се регистрира отклонение от зададени технологични променливи.

Бързо пускане в експлоатация и лесна употреба. Работата с 2,4-инчовия дисплей с висока резолюция е лесна и интуитивна. Потребителят може свободно да дефинира обозначения на измерените стойности. Ако е необходимо, могат да се визуализират от една до четири измерени стойности, крива на тенденциите и интерфейсът за параметризация. WiFi модулът дава възможност за отдалечен достъп до измерваните параметри през уеб браузър. Това е особено полезно, когато FLOWave е инсталиран в трудно достъпни точки.

 


 

 

Делта Инструмент ООД
1616 София
кв. Бояна
ул. "732-ра" 20
Т.: 02 / 974 62 36, 974 62 37
delta@deltainst.com
www.deltainst.com

 

 

Top